Renntag in Suzuka

© Bild: Reuters/Toru Hanai

Bilder vom GP von Japan in Suzuka.

1 / 12
©Reuters/Toru Hanai

13181512190188.jpg

©AP/Eugene Hoshiko

13181512230988.jpg

©APA/JAN WOITAS

13181512330100.jpg

©Reuters/LEE JAE-WON

1318151242033.jpg

©Reuters/LEE JAE-WON

13181512500834.jpg

©Reuters/ISSEI KATO

131815120008.jpg

©Reuters/KIM KYUNG-HOON

13181511940932.jpg

©Reuters/ALEX DOMANSKI

13181512040716.jpg

©Reuters/ALEX DOMANSKI

13181512140462.jpg

©APA/DIEGO AZUBEL

13181511900186.jpg

©Reuters/KIM KYUNG-HOON

13181512090644.jpg

©APA/FRANCK ROBICHON

1318151181041.jpg

Erstellt am 05.12.2011